jste zde: úvodní » Vyšetření » Vyšetření mozku


Vyšetření mozku

Mozek je hlavním orgánem nervové soustavy. Představuje řídící centrum nervové soustavy, zajišťuje funkčnost celého těla a také reakci na všechny podněty, které do mozku nervovou soustavou přicházejí. Mozek je většinou rozdělen podle následujícího schématu:

 • prodloužená mícha
 • mozeček
 • střední mozek
 • mezimozek
 • koncový mozek

Rozdělení mozku podle hemisfér

Samotný mozek je tvořen nervovými buňkami a tzv. bílou a šedou hmotou. Dále se mozek dělí na pravou a levou hemisféru. Hlavní funkcí levé hemisféry jsou zpracování vnějších informací, logické myšlení, paměť a pravá hemisféra slouží pro umělecké, tvořivé nebo hudební schopnosti a konkrétněji spontánnost, hravost, podvědomí a podobně.

Hlavní funkce mozku

Mozek je velmi komplikovaným orgánem a ani dnes přesně nevíme, jak která část funguje a podle dnešní medicíny se mozek dělí do mnoha oblastí a každá z nich slouží jinému účelu. Každé centrum mozku ovládá jinou část našeho těla, například zde máme centrum myšlení, dýchání, trávení a podobně. V jedné části mozku se také nachází důležitá hormonální soustava konkrétně hypofýza. Hypofýza reguluje například růst nebo vývoj pohlavních orgánů. Jiné části slouží například pro koordinaci pohybu.

My jsme připraveni Vám pomoci. Dokážeme rychle a přesně diagnostikovat onemocnění a nasadit účinnou léčbu, která může efektivně doplnit běžné lékařské postupy.

Vyšetření mozku 

Onemocnění mozku

Meningitida

neboli zánět mozkových blan a mozku je infekční onemocnění, při kterém dochází k těžkému zánětu v oblasti mozku, projevuje se nevolností, podrážděností a silnou bolestí hlavy.¨

Alzheimerova choroba

je onemocnění, při kterém dochází k postupné demenci a dodnes není známa jeho přesná příčina.

Parkinsonova choroba

Toto onemocnění souvisí s výrazným úbytkem mozkových buněk a způsobuje, že pacient není schopný ovládat své pohyby. Průběh i příznaky jsou u každého člověka individuální. První symptomy bývají nenápadné, patří mezi ně únava, pocity tuhosti a těžkosti končetin, křeče, zpomalení chůze apod. Nejtypičtějším příznakem této nemoci je třes.

Roztroušená skleróza

je autoimunní postižení nervových obalů, které způsobuje koordinaci pohybů a řeči. Mezi nejčastější příznaky patří snížení citlivosti a mravenčení v končetinách, špatná pohyblivost, poruchy vidění, potíže s výslovností a plynulou řečí atd.

Mozková mrtvice

je onemocnění, při kterém dochází k poškození mozkové tkáně v důsledku nedokrvení s devastujícími následky a nezvratnými poruchami pohyblivosti. Člověk, který prodělal mozkovou mrtvice je zmatený, má povislý koutek a jazyk k jedné straně úst. Rovněž mu mohou vytékat samovolně sliny z úst. Dále má poruchu řeči, problémy s koordinací pohybů apod.

Migréna

znamená velké bolesti hlavy spojené s nevolností nebo přecitlivělostí na světlo. Mezi běžné příznaky migrény kromě bolesti hlavy patří změna nálady, neklid, nervozita, únava, deprese, podrážděnost.

Epilepsie

Tato porucha se projevuje různě silnými záchvaty, které provází křeče a mohou vést až k bezvědomí. K obecným příznakům epilepsie se řadí kromě křečí a záškubů končetin i těla také motání hlavy, závratě, ztráta vědomí, halucinace či poruchy zraku.

Schizofrenie

je vážné duševní onemocnění, které se projevuje rozpadem myšlení. Roli zde hraje dědičnost a dědičné predispozice. Mezi hlavní příznaky patří halucinace, zhoršení pozornosti, ztráta sociálních dovedností, ochuzení citového života, někdy i narušení pohybové koordinace.

Deprese

je dalším závažným duševním onemocněním, které se projevuje dlouhodobým poklesem nálady, úzkostí a únavou. Původců deprese je velké množství.

Rakovina

je onemocnění mozku, ve kterém vznikají nádory sami od sebe nebo se do mozku mohou dostat z jiného metastazujícího nádoru jinde v těle.

Zásadním předpokladem pro úspěšnou léčbu je včasná a přesná diagnostika.

Diagnostický přístroj METATRON GR Clinical

umožňuje vyšetření pokrokovou neinvazivní cestou, kterou s vysokou přesností zjišťujeme příčiny onemocnění mozku. Certifikovaný přístroj provede celkový screening organismu, problémová místa označí a vyšetří do hloubky, specifikuje s vysokou přesností příčiny onemocnění a stanoví diagnózu.

Vyšetříme Vás bez odběrů, vpichů, rychle a bezbolestně. Součástí vyšetření je návrh terapie a doporučení vhodných preventivních opatření s cílem zamezit opakování onemocnění a tím i nebezpečí vzniku chronického stadia.

Jsme připraveni Vám pomoci.

Důležité informace Vám sdělíme na telefonním čísle 775 44 77 55
Hovor je nezávazný, informativní a slouží pouze jako podklad pro Vaše rozhodnutí.

Objednávka vyšetření

775 44 77 55

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou.

Vyplňte zde prosím Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení popř. Titul).

Vyplňte zde prosím Vaší platnou emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Uvedete-li telefonní číslo, dovolíme si Vás s nezávazným informativním hovorem kontaktovat sami.

Akce

zjištění množství karotenoidů

(antioxidantu) v těle

200,- Kč

Zkušenosti
našich klientů

 • Diana V., Praha

  Dobrý den vážení, chci Vám moc poděkovat za uzdravující službu kterou nabízíte. Vaše metoda -vyšetření NLS...

 • Jaromír Dubský, Praha

  Vážení přátelé, vzhledem ke svým zdravotním potížím a shodou šťastných okolností jsem v květnu podstoupil komplexní...

 • George L., Kellyville, Australia

  Milí přátelé, od roku 1969 jsem nebyl ve své vlasti, až letos jsem se vypravil na místa, kde jsem vyrůstal, žiji...

 • John Jack D., Bristol, Great Britain

  Dámy a pánové, při mojí cestě do České republiky mě jeden z mých přátel informoval o možnosti diagnostiky ve vašem...

 • rodiče Petra Š, Ostrava

  Rádi bychom Vám poděkovali za pomoc. Náš syn trpěl epileptickými záchvaty, které se opakovaly stále častěji a my s...

Zobrazit »všechny zkušenosti

Kam pokračovat dále

Sledujte nás na Facebooku

© Všechna práva vyhrazena studio Forbio - Celkové vyšetření zdravotního stavu | Partneři

optimalizace pro vyhledávače