jste zde: úvodní » Vyšetření


Vyšetření

Vyšetření je jednou z cest, jak odhalit a diagnostikovat příčinu nemoci. Díky vyšetření lze včas odhalit běžné i velice vážná onemocnění např. pomocí vyšetření moči, CT vyšetření prsu, EKG, CT vyšetření mozku, vyšetření krve, vyšetření srdce a mnoho dalšího, kterým lze díky včasné léčbě předejít.

Mamografické vyšetření

Mamograf je diagnostické zařízení, které slouží k diagnostice a prevenci nádorových onemocnění ženského prsu. Zařízení pracuje na principu denzitometrie. To znamená, že vyhodnocuje změny v hustotě tkáně, která je prozařována relativně měkkým rentgenovým zářením.

více

Biorezonance

Mamografické vyšetření

Biorezonance je léčebnou metodou, která léčí příčiny, ne pouze příznaky. Tato terapeitická metoda zasahuje přímo do samé podstaty vzniku nemocí.

více

EKG

Biorezonance

Elektrokardiogram neboli EKG představuje záznam časové změny elektrického potenciálu, který způsobuje srdeční aktivita. EKG je standardní neinvazivní metodou funkčního vyšetření elektrické aktivity srdce. EKG můžeme zaznamenat prakticky na libovolném místě tělesného povrchu. 

více

CT vyšetření prsu

EKG

CT vyšetření prsu známé také jako počítačová tomografie dnes patří k základním rentgenovým metodám. Obraz CT vyšetření vzniká průnikem rentgenového záření vyšetřenou částí těla pacienta, jeho měřením na detektorech záření a následným vyhodnocením na obrazovce počítače.

více

Vyšetření moči

CT vyšetření prsu

Vyšetření moči je cennou diagnostickou metodou, která snadno a rychle dokáže odhalit velké množství poruch a chorobných stavů. Moč nás informuje o stavu a funkci močových cest a je důležitou součástí každého vyšetření ledvin.

více

CT vyšetření břicha

Vyšetření moči

CT vyšetření břicha je metoda, která speciálním způsobem využívá rtg paprsků a umožňuje detailní zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách. Využívá se pro zjištění a diagnostiku nádorů, cyst, abscesů, akutní a chronické pankreatitidy, penetrace nádorů trávicí trubice do okolních orgánů nebo zjištění metastáz.

více

CT vyšetření páteře

CT vyšetření břicha

CT vyšetření páteře je metoda, která speciálním způsobem využívá rtg paprsků a umožňuje detailní zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách. CT vyšetření páteře je vyšetřením bez aplikace kontrastní látky.

více

CT vyšetření hlavy

CT vyšetření páteře

CT vyšetření hlavy páteře je metoda, která používá rentgenové paprsky pro zobrazování prostorového obrazu konkrétní vyšetřované části. To vše se provádí za pomoci jodové kontrastní látky. Vyšetření je provázeno expozicí ionizujícího záření, mělo by tudíž být vyloučeno těhotenství.

více

CT vyšetření mozku

CT vyšetření hlavy

Mozek se pomocí CT neboli počítačové tomografie vyšetřuje při podezření na nádor nebo krvácení do mozku, při cévních mozkových příhodách, a také při úrazu hlavy pro detekci zlomenin lebky a krvácení.

více

CT vyšetření plic

CT vyšetření mozku

CT vyšetření plic se používá se pro zjištění a diagnostiku nádorů, cyst a abscesů. Pacient musí na vyšetření přijít nalačno, 8 hodin před vyšetřením nesmí jíst a 2 hodiny předem pít ani kouřit. Poté se zavede kanyla do periferní žíly. Pacient musí odložit všechny kovové předměty, řetízky a prsteny.

více

CT vyšetření ledvin

CT vyšetření plic

CT vyšetření ledvin je speciálním prostorovým druhem rentgenu a zpravidla se provádí s použitím kontrastní jodové látky. Používá se pro zhodnocení nálezu, který nebyl úplně přesně diagnostikován za pomoci ultrazvuku například složitých cyst, nádorů, mnohočetných kamenů nebo zesílení stěny močových cest.

více

CT vyšetření jater

CT vyšetření ledvin

Jedná se o speciální vyšetření dané oblasti pomocí rentgenových paprsků, jejíž obraz je převeden do počítačové podoby. Tato počítačová tomografie umožňuje detailní zobrazení jednotlivých částí těla a podává nám informace o vyšetřovaném orgánu, velikosti nádorových ložisek či jejich vztahu k jiným strukturám.

více

Alternativní medicína

CT vyšetření jater

Pod pojem alternativní medicína je možné zahrnout veškeré metody a postupy léčení, které nevyužívá klasická medicína. Alternativní medicína je zaměřena více na léčbu přírodními prostředky a vzhledem k pacientovi je šetrnější a ohleduplnější. Metody alternativní léčby nemusí pouze nahrazovat běžný lékařský postup.

více

Vyšetření žaludku

Alternativní medicína

Žaludek je důležitým orgánem trávící soustavy. Jedná se o vakovitý dutý orgán, jehož funkcí je mechanický a chemický rozklad potravy, kterou zpracovává a promíchává před přesunem do střev. Správná funkce žaludku je velmi důležitá pro správné trávení a tím pro naše zdraví.

více

Vyšetření střev

Vyšetření žaludku

Střevo je nejdelším úsekem trávící soustavy, jeho nejdůležitější funkcí je trávení a vstřebávání potravy. Střevo se rozděluje na tenké a tlusté. V tenkém střevě je potrava štěpena a trávena, ve tlustém střevě se zbytky potravy zahustí a vznikají zde výkaly, které se následně vylučují z těla.

více

Vyšetření ledvin

Vyšetření střev

Ledviny jsou párovým orgánem, mají oválný, téměř fazolovitý tvar a velikost kolem 10 cm a jsou uloženy ve speciálním tukovém pouzdru v dutině břišní. Slouží k filtraci krve a odstraňování škodlivých látek z našeho těla a ty jsou poté odváděny v podobě moči z těla ven. U zdravého člověka činní minutový průtok krve ledvinami 1,2 litru.

více

Vyšetření srdce

Vyšetření ledvin

Srdce je nejdůležitějším orgánem lidského těla. Jedná se o dutý svalový orgán, který přečerpává krev v cévách pravidelnými stahy cca 60 stahů za minutu. Velikost srdce vždy závisí na věku a hmotnosti člověka, ale většinou se uvádí hmotnost srdce kolem 200 – 300 g. Uloženo je v mezihrudí za hrudní kostí více na levé straně.

více

Krevní obraz

Vyšetření srdce

Krev je kapalná tkáň složena z buněk a plazmy, která proudí naším cévním systémem a je nepostradatelná pro fungování našeho organismu. Mezi hlavní funkce krve patří dopravování nezbytný život jako je glukóza nebo kyslík do tkání a odvádět odpadní produkty z těchto tkání a to převážně oxid uhličitý a další odpadní produkty.

více

Vyšetření cévního systému

Krevní obraz

Cévní systém je jedním z nejdůležitějších systémů v lidském těle. Jeho hlavní úlohou je distribuce živin a plynů, zejména kyslíku a dalších, do celého organismu a odvod odpadních látek z těla v uzavřené soustavě. Všechny tyto úkoly plní za pomoci krve, která je transportním médiem.

více

Vyšetření jater

Vyšetření cévního systému

Játra jsou naší největší žlázou a jsou důležitou součástí metabolismu, protože jsou nezastupitelná ve své detoxikační funkci a navíc zajišťují také látkovou výměnu. Také se podílejí na trávení potravy v tenkém střevě. Nezbytné jsou také díky produkty hormonů a látek pro srážení krve.

více

Vyšetření plic

Vyšetření jater

Plíce se řadí mezi další párové orgány a slouží k výměně plynů mezi krví a okolím. Tento orgán se skládá z mnoha dobře prokrvených sklípků, alveol, které jsou opředeny krevními kapilárami. Do plic vdechujeme kyslík, který z plic poté pokračuje dál do těla a zároveň se z plic vydechuje oxid uhličitý a dostává se z těla ven.

více

Vyšetření průdušek

Vyšetření plic

Průdušky jsou trubicovitým orgánem, který je součástí dýchací soustavy a jeho hlavní úlohou je vedení vzduchu do plic a také odvod vzduchu z plic. Průdušky navazují na průdušnici a postupně se zdvojují na hlavní průdušky a dále se dělí až do tzv. bronchiálního stromu. Tento strom se dále dělí na menší průdušky a průdušinky.

více

Vyšetření nervového systému

Vyšetření průdušek

Nervový systém nebo nervová soustava je důležitou součástí našeho těla. Jejím hlavním úkolem je zachycování a následné zpracování podnětů, které působí na náš organismus a poté zajistit reakci na tyto podněty. Nervový systém slouží k přenosu informací, protože přenos informací v nervovém systému je nejrychlejším přenosem v těle.

více

Vyšetření trávicího ústrojí

Vyšetření nervového systému

Trávicí ústrojí patří je velmi důležité orgánové soustavy. Hlavním úkolem trávícího ústrojí je příjem potravy, její zpracování a to mechanické i chemické, dále vstřebávání živin získaných z potravy a vyloučení odpadních, nestrávených a nestravitelných látek.

více

Vyšetření mozku

Vyšetření trávicího ústrojí

Mozek je hlavním orgánem nervové soustavy. Představuje řídící centrum nervové soustavy, zajišťuje funkčnost celého těla a také reakci na všechny podněty, které do mozku nervovou soustavou přicházejí.

více

Vyšetření hlavy

Vyšetření mozku

Hlava tvoří horní část lidského těla a její součástí je většina smyslových orgánů a také nejdůležitější části nervové soustavy a to mozek. Smyslové orgány tvoří oči, uši, nos nebo jazyk a navíc velmi jemná hmatová zakončení, zvlášť v oblasti úst a rtů. Samozřejmě se zde nachází také vyústění dýchací soustavy.

více

Vyšetření krku

Vyšetření hlavy

Krk spojuje hlavu s trupem a tvoří ho sedm základních obratlů. Celým krkem prochází řada důležitých cév, ale také nervů včetně míchy. Uvnitř krku se nachází průdušnice, hrtan, štítná žláza, mícha, hltan a jícen. Hrtan je trubice, která je vyztužená chrupavkami a prochází jím vzduch do dalších částí dýchacího systému. Na hrtan navazuje hltan.

více

Akce

zjištění množství karotenoidů

(antioxidantu) v těle

200,- Kč

Zkušenosti
našich klientů

 • Diana V., Praha

  Dobrý den vážení, chci Vám moc poděkovat za uzdravující službu kterou nabízíte. Vaše metoda -vyšetření NLS...

 • Jaromír Dubský, Praha

  Vážení přátelé, vzhledem ke svým zdravotním potížím a shodou šťastných okolností jsem v květnu podstoupil komplexní...

 • George L., Kellyville, Australia

  Milí přátelé, od roku 1969 jsem nebyl ve své vlasti, až letos jsem se vypravil na místa, kde jsem vyrůstal, žiji...

 • John Jack D., Bristol, Great Britain

  Dámy a pánové, při mojí cestě do České republiky mě jeden z mých přátel informoval o možnosti diagnostiky ve vašem...

 • rodiče Petra Š, Ostrava

  Rádi bychom Vám poděkovali za pomoc. Náš syn trpěl epileptickými záchvaty, které se opakovaly stále častěji a my s...

Zobrazit »všechny zkušenosti

Kam pokračovat dále

Sledujte nás na Facebooku

© Všechna práva vyhrazena studio Forbio - Celkové vyšetření zdravotního stavu | Partneři

optimalizace pro vyhledávače