jste zde: úvodní » Vyšetření » Krevní obraz


Krevní obraz

Krevní obraz je základní laboratorní vyšetření krve, při kterém se stanoví množství jednotlivých druhů krvinek a jejich parametrů v periferní krvi. Tyto fyziologické hodnoty se v průběhu života u každého člověka mění. Největší změny se projevují těsně po narození, a pak v průběhu dalšího vývoje. K jejich ustálení dochází kolem prepubertálního a postpubertálního věku. Výsledkem celého vyšetření je hemogram.

Vyšetřujeme krev unikátní a bezbolestnou metodou, diagnostickým přístrojem METATRON 4027GR Clinical, v současné době jediným v ČR.

Vyšetření krve

K čemu vyšetření krevního obrazu slouží?

Krevní obraz slouží k tomu, že pomůže lékaři včas zjistit změny v počtu krevních buněk. Tyto odchylky tak upozorní na probíhající infekci v těle nebo onemocnění krvetvorných orgánů. Vyšetření krevního obrazu může ukázat změny ještě předtím, než se projeví první příznaky. Díky včasnému zjištění pak lze nasadit nejvhodnější léčbu.

Když se vyšetření používá?

Krevní obraz se provádí vždy, když je potřeba zjistit stav vaší krve a celého organismu. Krevní obraz bývá součástí každého celkového vyšetření, konkrétně v případě onemocnění, v rámci preventivní prohlídky nebo jako součást předoperační přípravy, při příznacích chudokrevnosti, při podezření na infekci, krvácivých stavech, ke zjištění trombotických stavů, při podezření na nádorové onemocnění nebo při užívání některých léků.

Vyšetření krevního obrazu

Krevní obraz se provádí pomocí odběru periferní žilní krve do zkumavky s EDTA. Pro vyhodnocení výsledků se běžně používá strojový krevní obraz. Pomocí průtokové cytometrie se pak určí množství buněk jednotlivých buněčných typů v jednotce objemu.

Krevní obraz – hodnoty

Na základě vyšetření zjistíme hodnoty krevního obrazu, konkrétně:

 • počet bílých krvinek (leukocytů)
 • počet červených krvinek (erytrocytů)
 • hemoglobin
 • hematokrit
 • střední objem červené krvinky
 • průměrná hmotnost hemoglobinu v červené krvince
 • průměrná koncentrace hemoglobinu v červené krvince
 • distribuční křivka červených krvinek
 • počet krevních destiček (trombocytů)
 • objem krevních destiček
 • destičkový hematokrit
 • distribuční křivka krevních destiček

Špatný krevní obraz?

Zvýšené nebo snížené hodnoty krevních složek mohou vypovídat o nějaké druhu onemocnění. Záleží však na zvýšení či snížení konkrétní hodnoty.

Příklady:

 • Zvýšené množství červeného barviva a červených krvinek – může značit zhoubný nádor na ledvinách, stres, dehydrataci či kuřáctví, dále se může jednat také o jaterní nemoci, nedostatek kyseliny listové a další jiná onemocnění
 • Snížené množství hemoglobinu a červených krvinek – typické pro anémii, těhotenství, krevní ztrátu, nemoci kostní dřeně, vedlejší účinky po některých lécích atd.
 • Zvýšené množství bílých krvinek – infekce, tuberkulóza, mononukleóza, sepse, metastázy nádorů a mnoho dalších chorob
 • Snížené množství bílých krvinek – poškození kostní dřeně, AIDS, nemoc z ozáření aj.
 • Zvýšené množství krevních destiček – provází maligní onemocnění, infekce, zánětlivá střevní onemocnění, nemoci slinivky břišní, stavy po ztrátě krve
 • Snížené množství krevních destiček – je příznakem pro alkohol v krvi, poškození kostní dřeně, poruchy imunity, septické stavy či infekce

Zásadním předpokladem pro úspěšnou léčbu je včasná a přesná diagnostika.

Diagnostický přístroj METATRON GR Clinical

umožňuje vyšetření pokrokovou neinvazivní cestou, kterou s vysokou přesností zjišťujeme parazity a záněty v organismu. Certifikovaný přístroj provede celkový screening organismu, problémová místa označí a vyšetří do hloubky, specifikuje s vysokou přesností příčiny onemocnění a stanoví diagnózu.

Vyšetříme Vás bez odběrů, vpichů, rychle a bezbolestně. Součástí vyšetření je návrh terapie a doporučení vhodných preventivních opatření s cílem zamezit opakování onemocnění a tím i nebezpečí vzniku chronického stadia.

Pociťujete-li jakékoliv projevy, které napovídají na začínající onemocnění, neváhejte s vyšetřením!

Jsme připraveni Vám pomoci.

Důležité informace Vám sdělíme na telefonním čísle 775 44 77 55
Hovor je nezávazný, informativní a slouží pouze jako podklad pro Vaše rozhodnutí.

Objednávka vyšetření

775 44 77 55

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou.

Vyplňte zde prosím Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení popř. Titul).

Vyplňte zde prosím Vaší platnou emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Uvedete-li telefonní číslo, dovolíme si Vás s nezávazným informativním hovorem kontaktovat sami.

Akce

zjištění množství karotenoidů

(antioxidantu) v těle

200,- Kč

Zkušenosti
našich klientů

 • Diana V., Praha

  Dobrý den vážení, chci Vám moc poděkovat za uzdravující službu kterou nabízíte. Vaše metoda -vyšetření NLS...

 • Jaromír Dubský, Praha

  Vážení přátelé, vzhledem ke svým zdravotním potížím a shodou šťastných okolností jsem v květnu podstoupil komplexní...

 • George L., Kellyville, Australia

  Milí přátelé, od roku 1969 jsem nebyl ve své vlasti, až letos jsem se vypravil na místa, kde jsem vyrůstal, žiji...

 • John Jack D., Bristol, Great Britain

  Dámy a pánové, při mojí cestě do České republiky mě jeden z mých přátel informoval o možnosti diagnostiky ve vašem...

 • rodiče Petra Š, Ostrava

  Rádi bychom Vám poděkovali za pomoc. Náš syn trpěl epileptickými záchvaty, které se opakovaly stále častěji a my s...

Zobrazit »všechny zkušenosti

Kam pokračovat dále

Sledujte nás na Facebooku

© Všechna práva vyhrazena studio Forbio - Celkové vyšetření zdravotního stavu | Partneři

optimalizace pro vyhledávače