jste zde: úvodní » Celkové vyšetření zdravotního stavu » Unikátní NLS Diagnostika


Unikátní NLS Diagnostika

NLS Diagnostika spolu s METHAPATIA GR ClinicalTM je unikátní diagnostický systém, který umožňuje sledovat tělesný stav prostřednictvím změn vlnových charakteristik tělesných tkání.

Systémy nelineární analýzy (Non-linear analysis systems zkr. NLS) jsou nejvyspělejšími informačními technologiemi dostupnými v tomto století a mohou být považovány za nejpozoruhodnější úspěchy moderní přírodní vědy. Diagnostické zařízení je založeno na spektrální analýze vířivých magnetických polí libovolného biologického objektu. Je zcela unikátní a nemá v současnosti obdoby.
„NLS Diagnostika“ podněcuje zvolenou bioelektrickou aktivitu mozkových neuronů. S touto aktivitou na pozadí selektivně zesiluje signál, který by byl jinak těžko odlišitelný od statistických fluktuací, a dále jej izoluje a dekóduje v něm obsažené informace.

Zaměření přístroje

Přístroj využívající „NLS Diagnostiku“ zaměřuje polohu vzniku tohoto záření, aby záření následně dekódoval a zobrazil na obrazovce počítače prostřednictvím specifických barev na virtuálním modelu orgánu.

Počítačové modely také poskytují 3-dimenzionální projekci vnitřních orgánů (např. vyšetření srdce, břicha, mozku atd.). Barevné značky umístěné na obrázku umožňují snadněji určit místo patologického procesu. Je možné posuzovat proces dezintegrace biologických struktur a stanovit prognózu porovnáním barev značek, jejich rozmístěním na počítačovém modelu orgánu a dynamiky jejich změny během určitého období.

Pro upřesnění patologie určité oblasti jsou postupně procházeny detailnější modely oblasti vytvořené na obrazovce počítače, dokud není nalezeno ložisko patologie.

Unikátní <span>NLS Diagnostika</span>
Unikátní <span>NLS Diagnostika</span>
Unikátní <span>NLS Diagnostika</span>
Unikátní <span>NLS Diagnostika</span>
Unikátní <span>NLS Diagnostika</span>
Unikátní <span>NLS Diagnostika</span>
Unikátní <span>NLS Diagnostika</span>
Unikátní <span>NLS Diagnostika</span>
Unikátní <span>NLS Diagnostika</span>

Princip fungování NLS Diagnostiky

Zařízení je schopno automaticky, bez lidské intervence naladit frekvenci řídících impulsů, samostatně nacházet a korigovat vady a patologie orgánů a tělních buněk. Tohoto efektu je dosaženo kombinací různých specificky modulovaných oscilací nahraných na matrici. Základním konceptem pro vývoj tohoto zařízení byla hypotéza, že lidské tělo má elektromagnetický informační rámec, který je schopný reagovat na působení externího záření. V roce 1950 v Německu R. Voll objevil a vypracoval systém elektrického testování akupunkturních bodů lidského těla.

Ohodnocení stavu orgánů

Na rozdíl od Vollovy elektroakupunkturní diagnostické metody (EAV), ve které jsou energetické potenciály orgánů a systémů měřeny prostřednictvím biologicky aktivních bodů (biologically active points – BAP), metoda NLS-analýzy ohodnocuje stav orgánů přímo tím, že rezonančně zesiluje vyzařovaný signál vyšetřovaného orgánu (např. u střev, jater, ledvin apod.). Každý orgán a každá buňka má své charakteristické oscilace, které jsou uloženy v paměti počítače a mohou být zobrazeny na obrazovce jako graf, který reprezentuje stav výměny informací mezi orgánem (tkání) a prostředím, Každý patologický proces má svůj charakteristický graf.

Obsah programu

Program obsahuje množství grafů patologických procesů zachycených ve všech postupných stádiích, v úvahu je brán věk, pohlaví a různé variace procesů. Po přečtení frekvenční charakteristiky zkoumaného biologického objektu systém porovná stupeň spektrální podobnosti se zdravou nebo patologií postiženou tkání nebo infekčním agentem, aby získal nejbližší patologický proces nebo tendenci k jeho vzniku. Pokud jsou procesy podobné, ve virtuálním modu je možné provést diferenciální diagnózu každého procesu.

Akce

zjištění množství karotenoidů

(antioxidantu) v těle

200,- Kč

Zkušenosti
našich klientů

 • Diana V., Praha

  Dobrý den vážení, chci Vám moc poděkovat za uzdravující službu kterou nabízíte. Vaše metoda -vyšetření NLS...

 • Jaromír Dubský, Praha

  Vážení přátelé, vzhledem ke svým zdravotním potížím a shodou šťastných okolností jsem v květnu podstoupil komplexní...

 • George L., Kellyville, Australia

  Milí přátelé, od roku 1969 jsem nebyl ve své vlasti, až letos jsem se vypravil na místa, kde jsem vyrůstal, žiji...

 • John Jack D., Bristol, Great Britain

  Dámy a pánové, při mojí cestě do České republiky mě jeden z mých přátel informoval o možnosti diagnostiky ve vašem...

 • rodiče Petra Š, Ostrava

  Rádi bychom Vám poděkovali za pomoc. Náš syn trpěl epileptickými záchvaty, které se opakovaly stále častěji a my s...

Zobrazit »všechny zkušenosti

Kam pokračovat dále

Sledujte nás na Facebooku

© Všechna práva vyhrazena studio Forbio - Celkové vyšetření zdravotního stavu | Partneři

optimalizace pro vyhledávače